Een quick scan analyseert bestaande informatieprocessen. Door middel van modelleringstechnieken als Merode, een door de Universiteit van Leuven ontwikkelde UML business modelling techniek, worden de bestaande processen binnen uw bedrijf in kaart gebracht. Vervolgens wordt er voor elk proces gekeken naar de mogelijke verbeteringen en worden deze gedocumenteerd. De quick scan dient als input voor vervolg afspraken over de door te voeren veranderingen. De quick scan zelf levert dus nog geen veranderingen op, maar alleen suggesties daarvoor.

B.I.S. Business Information Shaping begeleidt het gehele traject van eerste kennismaking tot uiteindelijke doorvoering van veranderingen in de informatisering. Indien de klant besluit om naar aanleiding van in de quick scan vermelde vervolgstappen ons in te huren voor een vervolgtraject, zullen de kosten van de quickscan niet worden doorberekend, mits het vervolgetraject leidt tot een opdracht van tenminste 2x het aantal uren die gemoeid waren met de quick scan zelf1.

Meer informatie over Merode vindt u op de projectwebsite van Merode.


1Vraag naar de voorwaarden