Missie

Wij zien het als ons missie om ICT advisering en consultancy betaalbaar te maken voor het MKB en de kleine zelfstandig ondernemer. Door onze korte communicatielijnen en hands-on mentaliteit kunnen wij de kwaliteit waarborgen. Daarnaast hebben wij geen dure bedrijfspanden, leasewagens of andere verplichtingen waardoor de prijs zeer betaalbaar kan blijven. Doordat wij zelf een kleine onderneming zijn snappen wij goed waar u als kleine ondernemer tegen aanloopt.

Visie

Onze visie op ICT is een duidelijke en verfrssende visie. In tegenstelling tot veel van onze concollega's zien wij automatisering niet als de oplossing voor alle problemen. Automatisering is niet een doel op zich, maar een middel. Het doel dient te zijn de informatievoorziening op een voor de organisatie zo efficient en effectief mogelijke wijze in te richten. Wij spreken dan ook liever niet van automatisering, maar informatiesering.
Oftewel letterlijk, het bedrijf geschikt maken voor de informatiemaatschappij waarin wij leven.

De ICT branche heeft een wat discutabele reputatie van een stelletje techneuten die altijd de laatste technische snufjes erdoor komen drukken, waarbij de situatie voor de gebruiker vaak eerder slechter dan beter wordt. Veel projecten lopen uit de tijd en vooral uit budget. In onze visie wordt dit veroorzaakt doordat de ICT'er te weinig rekening houdt met de wensen en vooral de kennis en mogelijkheden van de eindgebruiker. Voorbeelden te over, zoals een haperende informatievoorziening bij de politie, de belastingdienst of het debacle rond de OV chipkaart.

In onze visie dient dit te veranderen. De eindgebruiker dient weer voorop te staan bij het bedenken, maken en uitrollen van informatietechnologie. De eindgebruiker is immers degene die het informatiesysteem gaat voeden en de juistheid en bruikbaarheid van dat systeem hangt dus af van wat de eindgebruiker erin stop en eruit kan halen.

B.I.S. Business Information Shaping wil een brugfunctie vervullen tussen de techneut enerzijds en de business of eindgebruiker anderzijds. Die rol kunnen wij vervullen omdat we de taal van beide zijden machtig zijn en omdat we ons kunnen verplaatsen in de denkwijze van beide.