Privacybeleid:

B.I.S. Business Information Shaping,tevens handelend onder de namen Business Information Shaping, BI Shaping en CASCO ICT services, hierna te noemen de exploitant, verklaart als volgt:

  1. De exploitant respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt er voor dat de persoonlijke gegevens die u haar verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken uw gegevens, indien nodig, alleen om onze diensten aan u aan te bieden.
  2. De exploitant zal deze gegevens nooit gebruiken zonder uw toestemming. 
  3. De exploitant zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct zijn betrokken bij het uitvoeren van onze diensten.
  4. De exploitant zal zonder uw toestemming, geen gegevens aan overige partijen ter beschikking stellen, tenzij daarvoor een wettelijke verplichting bestaat of gehoor wordt geven aan een sommatie van een bevoegde instantie om gegevens beschikbaar te stellen.
  5. Door het klikken op de knop verzenden in het contact formulier, of enig ander formulier, op deze website gaat u ermee akkoord dat Exploitant de door u verstrekte gegevens bewaart en mag gebruiken om contact met u op te nemen. Tevens gaat u ermee akkoord dat exploitant uw ip adres opslaat ter beveiliging van haar systemen en het tegen gaan van spam.
  6. De exploitant is gerechtigd de bepalingen en voorwaarden van haar privacybeleid ten allen tijde en zonder opgave van redenen te wijzigen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid kunt u telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen, de contactgegevens vindt u door hier te klikken.