Voor onze consultancy en adviseringsdiensten kennen wij vier soorten tariefsystemen. Elk toegespitst op een ander soort doel. Voor een korte vraag of probleem hebben wij het uurtarief, vooral geschikt voor een eenmalige vraag of ondersteuning. Voor complexere vragen, projecten of consultancy trajecten van velen uren, kunnen wij een fixed price handteren.  Indien u regelmatig behoefte heeft aan consultancy dan kunt u bij ons een voordelig consultancy abonnement afsluiten. Ook de consultancy strippenkaart kan interessant zijn indien u van te voren weet dat u consultancy nodig heeft maar nog niet precies hoeveel uur en wanneer. Tarieven voor onze overige diensten (zoals website hosting, hardware en software support en advisering aan particulieren) vindt u onder het kopje Overige diensten onderop deze webpagina.

 

Uurtarief

Het uurtarief is een vaste prijs die u achteraf betaald per afgenomen uur consultancy of support. Het uurtarief bedraagt momenteel 75 euro exclusief BTW per uur. Indien u kiest voor het uurtarief betaaalt u altijd het eerste uur. Vanaf het eerste uur wordt er gerekend per kwartier en wordt het verbruikte aantal minuten vanaf 6 minuten naar boven afgerond1.

Fixed price

Bij fixed price betaalt u een vaste prijs ongeacht het aantal uren dat u afneemt. Een fixed price is specifiek bedoeld voor grotere projecten en de prijs die u betaalt wordt in onderling overleg afgesproken. Ook het aantal uren en bijkomende kosten zijn onderdeel van de projectafspraken die zullen worden vastgelegd in het contract.

Consultancy abonnement

Het consultancy abonnement kunt u afsluiten per kwartaal of per jaar. Voor die periode krijgt u een vast aantal consultancy uren per maand. Doordat u van te voren consultancy inkoopt krijgt u grote kortingen. Uren die u echter niet verbruikt gaan verloren. Indien u meer uren verbruikt dan in uw abonnement is opgenomen, kunt u een nieuw abonnement afsluiten of het standaard tarief van 1 uur gaan betalen. Het abonnement ziet in de onderstaande tabel

prijs per uur    € 75          
korting kwartaalabonnement (in %)   5,0 7,0 9,0 11,0 12,5 15,0
korting jaarabonnement (in %)   5,5 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5
               
Consultancy abonnementen (prijzen per maand)              
uren per maand   4 8 16 24 32 40
prijs zonder abonnement   € 300,00 € 600,00 € 1.200 € 1.800 € 2.400 € 3.000
kwartaal abonnement   € 285,00 € 558,00 € 1.092 € 1.602 € 2.100 € 2.550
jaar abonnement   € 283,50 € 555,00 € 1.080 € 1.575 € 2.040 € 2.475
totale kosten (per jaar)              
kwartaalabonnement   € 3.420 € 6.696 € 13.104 € 19.224 € 25.200 € 30.600
jaarabonnement   € 3.402 € 6.660 € 12.960 € 18.900 € 24.480 € 29.700

 

Consultancy Strippenkaart

Terwijl de overheid recent de strippenkaart heeft afgeschaft voeren wij de consultancy strippenkaart juist in. Met deze strippenkaart koopt u vooraf een aantal strippen in die, afhankelijk van het soort strippenkaart voor langere tijd geldig blijft, en die u kunt inzetten op elk moment. Een strip staat voor 15 minuten consultancy. U kunt alleen hele strippen inzetten, verbruikte consultancy minuten worden dus per kwartier naar boven afgerond. De prijs is afhankelijk van de geldigheidsduur van de strippenkaart vanaf de dag van aankoop. Na de geldigheidsduur verliest de strippenkaart onherroeppelijk zijn waarde. Een overzicht van de prijzen vindt u in de tabel hieronder.

Consultancy strippenkaart  (1 strip is 1 kwartier)
aantal strippen 16 32 64 96 128 160
standaard prijs € 220 € 440 € 880 € 1.320 € 1.760 € 2.200
Geldigheidsduur:
1 maand € 209 € 396 € 774 € 1.135 € 1.478 € 1.804
1 kwartaal € 213 € 405 € 792 € 1.162 € 1.514 € 1.848
1 jaar € 218 € 414 € 810 € 1.188 € 1.549 € 1.892

 

Overige diensten

Voor de overige diensten, zoals ICT Support, Webhosting,  die wij veelal verlenen onder de naam Casco ICT Services handteren wij andere tarieven, meer informatie vindt u op de website van Casco ICT services.


1)Bijvoorbeeld:  u heeft 1 uur en 20 minuten consultancy afgenomen, u betaalt voor 1 uur en 1 kwartier. Twintig minuten is namelijk 1 kwartier en 5 minuten, wat dus wordt afgerond naar beneden. Bij 1 uur en 21 minuten betaalt u voor 1 uur en 2 kwartier. Per klant, contract of activiteit kunnen er andere tarieven of voorwaarden gelden.